วิธีเปิดใช้งานบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถเปิดใช้งานบัญชี customer ที่ถูกระงับการใช้งาน ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Customers ในหมวด Hosting Services

ติ๊กถูกที่บัญชี customer ที่ต้องการ activate

คลิกที่ Change Status

คลิกที่ Activate

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการ activate บัญชี customer ดังกล่าวแล้ว (ไอคอน suspend ที่หน้าบัญชี customer จะเปลี่ยนเป็นไอคอน active ดังภาพตัวอย่าง)

Was this article helpful?

Related Articles