วิธีการติดตั้ง Rust บน Ubuntu 20.04

ภาษารัสต์ (Rust) เป็นภาษาโปรแกรมหนึ่งที่จะถูกรู้จักในอีกชื่อหนึ่งคือ rust-lang ซึ่งเป็นภาษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันความผิดพลาดในเรื่องการใช้หน่วยความจำ Rust มีความคล้ายกับภาษา C++ และมักใช้สำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย รวมถึงส่วนประกอบของเบราว์เซอร์ เอ็นจิ้นเกม และระบบปฏิบัติการ

สำหรับคู่มือนี้ จะเป็นการติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุดของ Rust บน Ubuntu 20.04 และจากนั้นจะเป็นการสร้าง คอมไฟล์ และทดสอบโปรแกรม ในตัวอย่างนี้จะเป็นการติดตั้ง Rust เวอร์ชั่น 1.66

ขั้นตอนที่ 1 – การติดตั้ง Rust บน Ubuntu โดยใช้เครื่องมือ rustup

ถึงแม้ว่าจะมีหลากหลายวิธีในการติดตั้ง Rust บน Linux แต่จะแนะนำวิธีการใช้คำสั่ง rustup โดยการรันคำสั่งเพื่อดาวน์โหลด rustup และติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุดของ Rust

curl --proto '=https' --tlsv1.3 https://sh.rustup.rs -sSf | sh

ระบบจะแสดงประเภทของการติดตั้ง สำหรับคู่มือนี้จะเลือกการติดตั้งแบบตัวเลือก 1 แต่ถ้าหากคุ้นเคยกับการใช้ rustup ติดตั้งและต้องการตั้งค่าเพิ่มเติมสามารถเลือกตัวเลือกที่ 2 ได้เลย

จากรูปด้านบน คือผลลัพธ์สำหรับตัวเลือก 1

จากนั้นพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ เพื่อเพิ่ม  Rust toolchain directory ให้กับ PATH ของตัวแปร

source $HOME/.cargo/env

ขั้นตอนที่ 2 – ตรวจสอบการติดตั้ง

ตรวจสอบโดยการใช้คำสั่งตรวจสอบเวอร์ชั่น

rustc --version

ขั้นตอนที่ 3 — การติดตั้งคอมไพเลอร์ (Complier)

Rust ต้องใช้โปรแกรมเชื่อมโยงเพื่อรวมผลลัพธ์ที่คอมไพล์แล้วเป็นไฟล์เดียว ตัวเชื่อมโยงดังกล่าวถูกเรียกว่า The GNU Compiler Collection (gcc) ใน build-essential package หากไม่มีการติดตั้ง gcc อาจเกิดข้อผิดพลาดในการรวบรวมไฟล์

ก่อนอื่น ต้องติดตั้ง build-essential package ก่อนโดยใช้คำสั่ง apt โดยเริ่มที่อัพเดท apt 

sudo apt update

จากนั้นอัพเกรดแพ็คเกจอื่น ๆ

sudo apt upgrade

ให้พิมพ์ Y เพื่อดำเนินการอัพเดททุกอย่างให้เรียบร้อย จากนั้นติดตั้ง build-essential package  ได้เลย

sudo apt install build-essential

หากไม่พบข้อความ error หรือแจ้งเตือนใด ๆ เท่ากับว่าการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ 4 – การสร้าง  คอมไพล์ และทดสอบโปรแกรม

ในขั้นตอนนี้เราสามารถสร้างและทดสอบว่า Rust ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ไหม โดยการสร้าง Directories เพื่อทดสอบสคริปต์ โดยสามารถใช้ nano หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่ถนัดในการสร้างไฟล์  testdir เพื่อจัดเก็บ Rust code

nano test.rs

เราจำเป็นต้องใช้โปรแกรมส่วนขยาย .rs สำหรับโปรแกรม Rust คัดลอกโค้ดต่อไปนี้เพื่อทดสอบ

fn main() {
    println!("Congratulations! Your Rust program works.");
}

คอมไพล์โค้ดโดยใช้คำสั่ง

rustc test.rs

รันคำสั่งโดยใช้

./test

โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ดังนี้

หมายเหตุ สำหรับวิธีการติดตั้งนี้สามารถใช้ได้กับ Ubuntu 22.04 เช่นกัน

Was this article helpful?

Related Articles