วิธีแก้ไขข้อมูลการ login ของบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถแก้ไขข้อมูลการ login ของบัญชี customer ที่สร้างไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Customers ในหมวด Hosting Services

คลิกที่บัญชี customer ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลการ login

คลิกที่ Change Login Info

แก้ไขข้อมูลการ login ตามที่ต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ OK

  • Username – กำหนด username ที่ใช้เข้าสู่ระบบที่ต้องการแก้ไข
  • Password – กำหนดหรือสุ่มรหัสผ่านที่ใช้เข้าสู่ระบบที่ต้องการแก้ไข
  • Repeat password – ยืนยันรหัสผ่านที่ได้แก้ไข

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการบันทึกการแก้ไขข้อมูลการ login ของบัญชี customer ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles