วิธีระงับการใช้งานโดเมนของบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถระงับการใช้งานโดเมนของบัญชี customer ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Customers ในหมวด Hosting Services

คลิกที่บัญชี customer ที่ต้องการระงับการใช้งานโดเมน

ติ๊กถูกที่โดเมนที่ต้องการระงับการใช้งาน

คลิกที่ Change Status

คลิกที่ Suspend

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการระงับการใช้งานโดเมนที่เลือกแล้ว (ที่หน้าโดเมนจะแสดงไอคอน suspend ดังภาพตัวอย่าง)

Was this article helpful?

Related Articles