วิธีปิดการใช้งานโดเมนของบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถปิดการใช้งานโดเมนของบัญชี customer ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Customers ในหมวด Hosting Services

คลิกที่บัญชี customer ที่ต้องการปิดการใช้งานโดเมน

ติ๊กถูกที่โดเมนที่ต้องการปิดการใช้งาน

คลิกที่ Change Status

คลิกที่ Suspend

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการปิดการใช้งานโดเมนที่เลือกแล้ว (ที่หน้าโดเมนจะแสดงไอคอน disable ดังภาพตัวอย่าง)

Was this article helpful?

Related Articles