การตั้งค่าเพื่อใช้งานบริการของ Windows Live Admin Center

Windows Live Admin Center คือบริการจาก Microsoft ครับซึ่งจะคล้ายคลึงกับ Google App ในบริการนี้จะเป็นการเชื่อมต่อบัญฃีผู้ใช้ของ Live Service กับบัญชี Email ที่เป็นชื่อ Domain ของเรา

บริการที่เด่นๆ เลยก็จะมี Email, Outlook, Calendar ฯลฯ ในส่วนนี่้เป็นบริการที่สามารถใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจาก Microsoft

เริ่มกันเลยดีกว่า ขั้นตอนแรกให้เราเข้าเปิดใช้บริการที่ https://domains.live.com หรือ https://admin.live.com ก็ได้

ผู้เขียนชอบเลือกใช้ https://admin.live.com มากกว่าเนื่องจากจำง่ายดีครับ เพียงพิมพ์ admin.live.com เข้าที่ URL ของ Browser ก็สามารถเข้าใช้งานได้เลย

1.เมื่อเข้าไปแล้วให้ Login ด้วย Email ที่จะนำมาใช้เป็น Administrator Email ของ Domain ของท่าน โดย Email นี้ต้องเคยทำการสมัคร Live Account มาก่อนแล้ว

2.เราแนะนำให้เลือกใช้ Email อะไรก็ได้ หรือเป็น Email ของ Hotmail ก็ยิ่งดีจะได้ไม่ต้องเอา Email ไปตั้งค่า Live Account อีก ขั้นตอนนี้ไม่ควรเลือกใช้งาน Email ที่เชื่อมต่อกับ Domain ที่จะใช้งานอยู่แล้ว เช่น หากโดเมนท่านชื่อ abc.com เราไม่ควรนำ you@abc.com มาใช้งาน เนื่องจากหาก Service Email ของโดเมนที่ใช้งาน มีปัญหาเราจะไม่สามารถเข้าควบคุมระบบได้

3.ระบุโดเมนที่ท่านต้องการใช้งาน จากนั้นให้เลือก
Set up Outlook.com for my domain และ คลิก Continue

4. คลิก I Accept เพื่อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการ (จะลองอ่านก่อนก็ได้นะครับ แต่ยาวมากเลย ^_^ )

5.การลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับ จากนั้นเราต้องนำค่าที่ได้มาตั้งค่าใน ระเบียนเพื่อให้บริการเชื่อมต่อกับ Domain อย่างสมบูรณ์

6. การตั้งค่าจะมีทั้งหมด 5 ชุด แต่จะมีเพียงชุดเดียวที่เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถใช้งานได้ทันที นั่นคือตัวแรก Mail setup (required) จะเห็นได้ว่าสถานะคือจำเป็นต้องตั้งค่าด้วยไม่สามารถเว้นได้ แต่ตัวอื่นๆ อีก 4 ตัวจะเว้นไม่ต้องทำก็ได้ครับเริ่มโดยเปลี่ยนมาเข้าใช้งานที่ DirectAdmin Control Panel
โดยเข้าใช้งานจาก URL : http://domain.com:2222

7. เข้าใช้งานเมนู DNS Management เพื่อเริ่มทำการตั้งค่า

8. ในส่วนการใช้งาน DNS Management ให้เราเลือกลบระเบียนที่เกี่ยวข้องกับ Email ออกได้เลยครับ ทั้งหมดจะมี 5 ระเบียนที่ต้องลบคือ mail pop smtp mx และ txt เลือก และคลิก Delete Selected ได้เลย

9. เริ่มทำการตั้งค่า Mail Setup เพื่อเปิดใช้งานระบบ Email

10. จากค่าที่ได้รับเราสามารถนำมาตั้งค่า Mail Setup ใน DirectAdmin ได้ดังนี้

  • ระบุ Domain ในช่องซ้ายสุด(ต้องมีจุดหลัง .com) จากนั้นเพิ่มค่า 6b5ecd4b190540b24f1f04b71.pamx1.hotmail.com. (สังเกตุดีๆ ต้องมีจุดด้านหลังสุดด้วยนะครับ) ใส่ที่ระเบียน MX ด้านขวาสุด และช่องตรงกลางในบรรทัดเดียวกันเลือกค่า Priority เป็น 10 ดังในรูปตัวอย่าง เรียบร้อยแล้วคลิก Add

11. ค่าถัดมาคือ Prove domain ownership เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ Domain มีการตั้งค่า 2 ส่วนครับ คือในส่วน TXT Record และ MX Record

12. จากค่าที่ได้รับเราสามารถนำมาตั้งค่า Prove domain ownership ใน DirectAdmin ได้ดังนี้
Prove domain ownership ส่วนที่ 1

  • ที่ระเบียน TXT ช่องแรกซ้ายสุดให้ใส่ชื่อโดเมนของท่าน ในที่นี่จากตัวอย่างผมใส่ firesunport.com. (สังเกตุดีๆ ต้องมีจุดด้านหลังโดเมนด้วย)
  • ที่ช่องขวาสุดในบรรทัดเดียวกันใส่ค่าที่ได้รับมาคือ “v=msv1 t=6b5ecd4b0b99ece24f1f04b71″ (สังเกตุดีๆ มีการใส่ เครื่องหมาย ” ” เพิ่มขึ้นที่ด้านหน้าและด้านหลัง) ดังในรูปตัวอย่าง จากนั้นคลิก Add

13. Prove domain ownership ส่วนที่ 2

  • ที่ระเบียน MX Record ระบุ Domain ในช่องซ้ายสุด(ต้องมีจุดหลัง .com) จากนั้นช่องขวาสุดให้ใส่ค่าที่ได้รับคือ 6b5ecd4b19b99ece24f1f04b71.msv1.invalid. (สังเกตุดีๆ ต้องมีจุดด้านหลังสุดด้วย)
    และช่องกลางในบรรทัดเดียวกันให้เลือก Priority เป็นเท่าใดก็ได้ครับ แต่ต้องมากกว่า 10 ในที่นี้ขอเลือกที่ 20  ดังในรูปตัวอย่าง จากนั้นคลิก Add

14. เรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นการตั้งค่าที่ Server Trust ครับเพื่อให้ Email ที่ถูกส่งเข้ามาไม่ตกลงกล่อง Junk Box ง่ายๆ (ไม่ใช่ไม่เข้า Junk เลยนะครับ แต่มีโอกาสตก Junk Box ยากกว่าครับ) แนะนำให้ตั้งค่าไว้

15. ค่าที่ 5 ตัวสุดท้ายคือ Messenger configuration เราสามารถนำมาตั้งค่าใน DirectAdmin ได้ดังนี้ครับ

  • ที่ระเบียน SRV ช่องแรกซ้ายสุดให้ใส่ค่าที่ได้รับมาครับ _sipfederationtls._tcp.firesunport.com. (สังเกตุดีๆ ต้องมีจุดด้านหลังด้วยโดเมน)
  • ที่ช่องขวาสุดในบรรทัดเดียวกันให้ใส่ค่าที่ได้รับมาครับ 10 2 5061 federation.messenger.msn.com

การตั้งค่า DNS เรียบร้อยแล้ว ระเบียนที่ตั้งค่าทั้งหมดจะมีหน้าตาประมาณนี้

16. ขั้นตอนต่อไป ให้กลับไปที่หน้าหลักของ DirectAdmin ก่อน และคลิกที่เมนู MX Records

17. ในส่วนของ Use this server to handle my emails ด้านล่างสุดให้ติกเครื่องหมายถูกออกครับ จากนั้นกด Save เพื่อทำการตั้งค่าแจ้งให้ Server ทราบว่า Domain ต้องการใช้บริการ Email จากภายนอก

18. จากนั้นกลับที่ https://admin.live.com และคลิก Refresh อีกครั้ง

19. หากทำการตั้งค่าทั้งมดถูกต้อง จะพบว่าเมื่อกด Refresh แล้วระบบจะพาเรามายังส่วนที่ให้เพิ่ม Email Account  ให้ท่านกด Add แลเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Email ได้ตามต้องการสูงสุด 500 บัญชี

นอกเหนือจากบริการด้าน Email แล้วบัญชี Email ที่เพิ่มเข้ามาจะสามารถใช้บริการของ Microsoft Online Service ได้ทั้งหมดเลยครับยกตัวอย่างเช่น Hotmail, Outlook, Sky Drive, MSN Messenger, Skype, Calendar, Family Safty และอื่นๆ ที่อาจมีเพิ่มเข้ามาในอนาคตครับสามารถตรวจสอบบริการทั้งหมดที่ท่านสามารถใช้งานได้ที่ https://status.live.com/

Was this article helpful?

Related Articles