วิธีเปิดการใช้งานโดเมนของบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถเปิดการใช้งานโดเมนของบัญชี customer ที่ได้ระงับการใช้งานหรือปิดการใช้งานไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Customers ในหมวด Hosting Services

คลิกที่บัญชี customer ที่ต้องการเปิดการใช้งานโดเมน

ติ๊กถูกที่โดเมนที่ต้องการเปิดการใช้งาน

คลิกที่ Change Status

คลิกที่ Activate

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการเปิดการใช้งานโดเมนที่เลือกแล้ว (ไอคอน suspend หรือ disable ที่หน้าโดเมนจะหายไปดังภาพตัวอย่าง)

Was this article helpful?

Related Articles