วิธีเพิ่ม domain alias ให้กับบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถเพิ่ม domain alias ให้กับบัญชี customer ที่ได้เพิ่มไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Customers ในหมวด Hosting Services

คลิกที่บัญชี customer ที่ต้องการเพิ่ม domain alias

คลิกที่ Add Domain Alias

กำหนดรายละเอียดของ domain alias ที่ต้องการเพิ่ม เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ OK

  • Domain alias name – กำหนดชื่อของ domain alias ที่ต้องการเพิ่ม
  • for the domain – กำหนดโดเมนหลักของ domain alias
  • Synchronize DNS zone with the primary domain – กำหนดให้ domain alias ใช้ DNS zone เดียวกับโดเมนหลัก หากไม่ต้องการให้ใช้ DNS zone เดียวกับโดเมนหลัก ให้นำติ๊กถูกหน้า Synchronize DNS zone with the primary domain ออก
  • Mail Service – เปิดใช้งาน mail service ให้กับ domain alias หากไม่ต้องการเปิดใช้งาน mail service ให้นำติ๊กถูกที่หน้า Mail Service ออก
  • Web Service – เปิดใช้งาน web service ให้กับ domain alias หากไม่ต้องการเปิดใช้งาน web service ให้นำติ๊กถูกที่หน้า Web Service ออก
  • Redirect with the HTTP 301 code – เปลี่ยน URL ของ domain alias ไปยัง URL ของโดเมนหลัก หากไม่ต้องการให้ redirect domain alias ไปยังโดเมนหลัก ให้นำติ๊กถูกหน้า Redirect with the HTTP 301 code ออก

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการสร้าง domain alias ดังกล่าวให้แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles