วิธีลบ domain alias ของบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถลบ domain alias ที่ได้เพิ่มไว้ในบัญชี customer ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Customers ในหมวด Hosting Services

คลิกที่บัญชี customer ที่ต้องการลบ domain alias

ติ๊กถูกที่ domain alias ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Remove

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ domain alias ที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes, remove

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการลบ domain alias ที่เลือกแล้ว ให้คลิกที่ Close เพื่อปิดหน้าต่างแจ้งเตือน

Was this article helpful?

Related Articles