วิธีระงับการใช้งาน subscription ของบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถระงับการใช้งาน subscription ของบัญชี customer ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Customers ในหมวด Hosting Services

คลิกที่บัญชี customer ที่ต้องการระงับการใช้งาน subscription

คลิกที่แท็บ Subscriptions

ติ๊กถูกที่ subscription ที่ต้องการระงับการใช้งาน

คลิกที่ Change Status

คลิกที่ Suspend

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการระงับการใช้งาน subscription ที่เลือกแล้ว (ที่หน้า subscription จะแสดงไอคอน suspend ดังภาพตัวอย่าง)

Was this article helpful?

Related Articles