วิธีเปิดการใช้งาน subscription ของบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถเปิดการใช้งาน subscription ของบัญชี customer ที่ถูกระงับการใช้งานได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Customers ในหมวด Hosting Services

คลิกที่บัญชี customer ที่ต้องการเปิดการใช้งาน subscription

คลิกที่แท็บ Subscriptions

ติ๊กถูกที่ subscription ที่ต้องการเปิดการใช้งาน

คลิกที่ Change Status

คลิกที่ Activate

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการเปิดการใช้งาน subscription ที่เลือกแล้ว (ไอคอน suspend ที่หน้า subscription จะเปลี่ยนเป็นไอคอน active ดังภาพตัวอย่าง)

Was this article helpful?

Related Articles