วิธีลบการติดตั้ง Rust บน Ubuntu 20.04

การถอนการติดตั้ง Rust บน Ubuntu 20.04 เป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนซึ่งสามารถทำได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน หากไม่ต้องการใช้งานแล้ว สามารถดำเนินการถอนการติดตั้งได้ตามขั้นตอนดังนี้

rustup self uninstall

เลือก Y เพื่อดำเนินการต่อ

โปรแกรม Rust จะถูก Remove ออกจากระบบ

Was this article helpful?

Related Articles