วิธีลบ subscription ของบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถลบ subscription ของบัญชี customer ที่ไม่ต้องการหรือไม่ได้ใช้งานแล้วได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Customers ในหมวด Hosting Services

คลิกที่บัญชี customer ที่ต้องการลบ subscription

คลิกที่แท็บ Subscriptions

ติ๊กถูกที่ subscription ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Remove

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ subscription ที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes, remove

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการลบ subscription ที่เลือกแล้ว ให้คลิกที่ Close เพื่อปิดหน้าต่างแจ้งเตือน

Was this article helpful?

Related Articles