วิธีเปลี่ยน service plan ให้กับ subscription ของบัญชี customer ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถเปลี่ยน service plan ให้กับ subscription ของบัญชี customer ที่ใช้อยู่ไปเป็น service plan อื่นได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Customers ในหมวด Hosting Services

คลิกที่บัญชี customer ที่ต้องการเปลี่ยน service plan

คลิกที่แท็บ Subscriptions

ติ๊กถูกที่ subscription ที่ต้องการเปลี่ยน service plan

คลิกที่ Change Plan

เลือก service plan ที่ต้องการเปลี่ยนในหัวข้อ New Service Plan จากนั้นคลิกที่ OK

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการเปลี่ยน service plan ของ subscription ที่เลือกแล้ว (จากภาพตัวอย่างจะเป็นการเปลี่ยน service plan จาก Custom เป็น Hosting Plan A)

Was this article helpful?

Related Articles