วิธี clone service plan ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถ clone service plan จากรายการ service plan ที่มีอยู่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Service Plans ในหมวด Hosting Services

ติ๊กถูกที่ service plan ที่ต้องการ clone

คลิกที่ Clone Plans

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการ clone service plan ที่เลือกแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles