วิธีลบ service plan ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถลบ service plan ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Service Plans ในหมวด Hosting Services

ติ๊กถูกที่ service plan ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Remove

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ service plan ที่เลือก ให้คลิกที่ Yes, remove

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการลบ service plan ที่เลือกแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles