วิธีเพิ่ม add-on plan ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถเพิ่ม add-on plan สำหรับขยายจำนวนทรัพยากรเพิ่มเติมให้กับ service plan ที่มีอยู่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Service Plans ในหมวด Hosting Services

คลิกที่ Add an Add-on

กำหนดรายละเอียดของ add-on plan ที่ต้องการเพิ่ม เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ OK

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการเพิ่ม add-on plan ดังกล่าวแล้ว

หมายเหตุ : การใช้งาน add-on plan นั้น ใน 1 subscription จะสามารถใช้งานร่วมกับ add-on plan ได้หลายรายการ ในขณะที่ add-on แต่ละรายการสามารถถูกนำไปเพิ่มใน subscription ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

Was this article helpful?

Related Articles