วิธีลบรายการ backup สำหรับ reseller ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถลบรายการ backup ที่ไม่ต้องการออกได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Tools & Utilities ในหมวด Hosting Services

คลิกที่ Backup Manager ในหมวด Plesk Management

ติ๊กถูกที่รายการ backup ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Remove

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบรายการ backup ที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes, remove

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการลบรายการ backup ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles