วิธีกำหนดเวลา backup ข้อมูลสำหรับ reseller ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถกำหนดเวลาในการ backup ข้อมูลได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Tools & Utilities ในหมวด Hosting Services

คลิกที่ Backup Manager ในหมวด Plesk Management

คลิกที่ Schedule

กำหนดรายละเอียดการ backup ข้อมูลตามที่ต้องการกำหนดเวลา เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ OK

 • Active this backup task – เปิดใช้งานการกำหนดเวลา backup ให้ติ๊กถูกที่ Active this backup task เพื่อเปิดใช้งาน
 • Run this backup task … at … – กำหนดความถี่ในการ backup ข้อมูล โดยจะมีแบบ Daily (รายวัน) Weekly (รายสัปดาห์) และ Monthly (รายเดือน) และกำหนดช่วงเวลาที่เริ่มทำการ backup ข้อมูล
 • Use incremental task – ใช้งานการ backup ข้อมูลเพิ่มเติม (ในค่าเริ่มต้นจะถูกติ๊กถูกไว้) โดยจะเป็นการ backup ข้อมูลทั้งหมด ซึ่งจะมีกำหนดการ backup แบบ Weekly (รายสัปดาห์) Monthly (รายเดือน) และ Yearly (รายปี) หากไม่ต้องการให้นำติ๊กถูกที่ Use incremental task ออก
 • Maximum number of full backup files to store (including both scheduled and manual backups) – กำหนดจำนวนไฟล์ backup สูงสุดที่สามารถจัดเก็บได้ (จำนวนสูงสุดจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการ hosting)
 • Back up – เลือกเนื้อหาข้อมูลที่ต้องการ backup โดยติ๊กถูกที่เนื้อหาที่ต้องการ
  • Mail messages – สำรองข้อมูลอีเมล
  • User files – สำรองข้อมูลไฟล์ของผู้ใช้
  • Databases – สำรองข้อมูลฐานข้อมูล
 • Type – เลือกประเภทการ backup ข้อมูลที่ต้องการ
  • Full – สำรองข้อมูลทั้งหมด
  • Incremental – สำรองข้อมูลเว็บและเมลโฮสติ้งที่เปลี่ยนแปลงจากการสำรองข้อมูลครั้งล่าสุด
 • Exclude log files – กำหนดให้แยกไฟล์ log ออกจากการ backup หากต้องการให้แยกไฟล์ log ให้ติ๊กถูกที่ Exclude log files
 • Exclude specific files from the backup – กำหนดให้แยกไฟล์บางไฟล์ออกจากการ backup หากต้องการให้แยกไฟล์บางไฟล์ออก ให้ติ๊กถูกที่ Exclude specific files from the backup
 • If errors occur during the execution of this backup task, send a notification email to … – กำหนดให้ส่งเมลแจ้งเตือนเมื่อการ backup ที่ตั้งไว้เกิดข้อผิดพลาด หากต้องการให้ส่งเมลแจ้งเตือน ให้ติ๊กถูกที่ If errors occur during the execution of this backup task, send a notification email to …

ระบบจะแจ้งว่าได้ตั้งกำหนดการ backup ข้อมูลดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles