วิธีดาวน์โหลดไฟล์ backup สำหรับ reseller ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถดาวน์โหลดไฟล์ backup จากรายการ backup ที่มีอยู่ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Tools & Utilities ในหมวด Hosting Services

คลิกที่ Backup Manager ในหมวด Plesk Management

คลิกที่รายการ backup ที่ต้องการดาวน์โหลด

คลิกที่ Download

กรณีที่ต้องการเข้ารหัสไฟล์ backup

กำหนดและยืนยันรหัสผ่านสำหรับเข้ารหัสไฟล์ backup ในหัวข้อ Password และ Repeat password จากนั้นคลิกที่ OK

กรณีที่ไม่ต้องการเข้ารหัสไฟล์ backup

นำติ๊กถูกที่ Use password protection (recommended) ออก จากนั้นคลิกที่ OK

ไฟล์ backup ที่ดาวน์โหลดจะมีรูปแแบบดังภาพตัวอย่าง

***หมายเหตุ : ไฟล์ backup ที่ดาวน์โหลดด้วยวิธีนี้จะสามารถใช้งานได้กับ control panel ของ Plesk เท่านั้น และไม่สามารถนำไปใช้งานกับ control panel ตัวอื่นๆ ได้

Was this article helpful?

Related Articles