วิธีอัปโหลดไฟล์ backup ทีละรายการสำหรับ reseller ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller ในกรณีที่ต้องการอัปโหลดไฟล์ backup ขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ทีละรายการสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Service Plans ในหมวด Hosting Services

คลิกที่ Backup Manager ในหมวด Plesk Management

คลิกที่ Upload

คลิกที่ Choose File ในหัวข้อ Backup file

เลือกไฟล์ backup ที่ต้องการอัปโหลด จากนั้นคลิกที่ Open

กรณีที่มีการเข้ารหัสไฟล์ backup

กรอกรหัสผ่านของไฟล์ backup ที่ได้เข้ารหัสไว้ในหัวข้อ Password จากนั้นคลิกที่ OK

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการอัปโหลดไฟล์ backup ดังกล่าวขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้ว

กรณีที่ไม่ได้เข้ารหัสไฟล์ backup

นำติ๊กถูกที่ Use password protection (recommended) ออก จากนั้นคลิกที่ OK

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการอัปโหลดไฟล์ backup ดังกล่าวขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles