วิธีตรวจสอบการใช้งาน traffic ของแต่ละโดเมนสำหรับ reseller ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถตรวจสอบการใช้งาน traffic ของแต่ละโดเมนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Tools & Utilities ในหมวด Hosting Services

คลิกที่ Traffic Usage By Domains ในหมวด Resources

ระบบจะพามายังหน้าตรวจสอบการใช้งาน traffic ของแต่ละโดเมนที่มีอยู่ใน control panel ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles