วิธีตรวจสอบสถิติการถ่ายโอนข้อมูลของแต่ละโดเมนสำหรับ reseller ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถตรวจสอบสถิติการถ่ายโอนข้อมูลของแต่ละโดเมนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Service Plans ในหมวด Hosting Services

คลิกที่ Traffic Usage by Domains ในหมวด Resources

คลิกที่โดเมนที่ต้องการตรวจสอบสถิติการถ่ายโอนข้อมูล

ระบบจะพามายังหน้าตรวจสอบสถิติการถ่ายโอนข้อมูลของโดเมนที่เลือกดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles