วิธีส่งรายงานการใช้งานทรัพยากรของแต่ละโดเมนไปยังอีเมลสำหรับ reseller ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถส่งรายงานการใช้งานทรัพยากรของแต่ละโดเมนไปยังอีเมลที่ต้องการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Tools & Utilities ในหมวด Hosting Services

คลิกที่ Resource Usage by Domains ในหมวด Resources

กรอกอีเมลที่ต้องการให้ส่งรายงาน จากนั้นคลิกที่ Send By Email

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการส่งรายงานไปยังอีเมลดังกล่าวแล้ว

เมลรายงานการใช้งานทรัพยากรของแต่ละโดเมนที่ได้รับจะมีรูปแบบดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles