วิธีตรวจสอบรายงานสรุปการใช้งานทรัพยากรของ user และ subscription สำหรับ reseller ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถตรวจสอบรายงานสรุป
การใช้งานทรัพยากรของ User และ Subscription ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Tools & Utilities ในหมวด Hosting Services

คลิกที่ Summary Report ในหมวด Resources

ระบบจะพามายังหน้ารายงานสรุปการใช้งานทรัพยากรของ user และ subscription ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles