วิธีส่งรายงานการใช้งานทรัพยากรของ user และ subscription ไปยังอีเมลสำหรับ reseller ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถส่งรายงานการใช้งานทรัพยากรของ user และ subscription ไปยังอีเมลที่ต้องการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Tools & Utilities ในหมวด Hosting Services

คลิกที่ Summary Report ในหมวด Resources

เลือกรูปแบบของรายงานที่ต้องการส่ง

กรอกอีเมลที่ต้องการให้ส่งรายงาน จากนั้นคลิกที่ Send By Email

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการส่งรายงานไปยังอีเมลดังกล่าวแล้ว

ตัวอย่างเมลเมื่อส่งรายงานแบบ Summary Report

ตัวอย่างเมลเมื่อส่งรายงานแบบ Full Report

Was this article helpful?

Related Articles