วิธีลบ report layout สำหรับ reseller ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถลบ report layout ที่ไม่ต้องการแล้วได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Service Plans ในหมวด Hosting Services

คลิกที่ Summary Report ในหมวด Resources

คลิกที่ Layouts

ติ๊กถูกที่ report layout ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Remove

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ report layout ที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes, remove

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการลบ report layout ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles