วิธีพิมพ์รายงานการใช้งานทรัพยากรของ user และ subscription สำหรับ reseller ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถพิมพ์รายงานการใช้งานทรัพยากรของ user และ subscription ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Service Plans ในหมวด Hosting Services

คลิกที่ Summary Report ในหมวด Resources

เลือก report layouts ที่ต้องการพิมพ์

คลิกที่ Print

ระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับเตรียมพิมพ์รายงานตาม report layout ที่เลือก (จากรูปตัวอย่างจะเป็นการเลือก report layout แบบ Summary Report) จากนั้นก็ดำเนินการพิมพ์เอกสารตามปกติ

Was this article helpful?

Related Articles