วิธีเปลี่ยน report layout อื่นเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ reseller ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถเปลี่ยน report layout อื่นเป็นค่าเริ่มต้นได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Tools & Utilities ในหมวด Hosting Services

คลิกที่ Summary Report ในหมวด Resources

วิธีที่ 1

เลือก report layout ที่ต้องการเปลี่ยนเป็นค่าเริ่มต้น (ในคู่มือนี้จะเลือกเป็น Custom Report)

คลิกที่ Properties

ติ๊กถูกที่ Use as default report จากนั้นคลิกที่ Save

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการเปลี่ยน report layout ดังกล่าวเป็นค่าเริ่มต้นแล้ว (report layout ที่เป็นค่าเริ่มต้นจะมีตัวอักษรเป็นตัวหนาดัง report layout ของ Custom Report ในรูปตัวอย่าง)

วิธีที่ 2

คลิกที่ Layouts

คลิกที่ report layout ที่ต้องการเปลี่ยนเป็นค่าเริ่มต้น

ติ๊กถูกที่ Use as default report จากนั้นคลิกที่ Save

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการเปลี่ยน report layout ดังกล่าวเป็นค่าเริ่มต้นแล้ว (report layout ที่เป็นค่าเริ่มต้นจะมีตัวอักษรเป็นตัวหนาดัง report layout ของ Custom Report ในรูปตัวอย่าง)

Was this article helpful?

Related Articles