วิธีแก้ไขกำหนดการส่งรายงานการใช้งานทรัพยากรสำหรับ reseller ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถแก้ไขกำหนดการส่งรายงานการใช้งานทรัพยากรที่เพิ่มไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Tools & Utilities ในหมวด Hosting Services

คลิกที่ Summary Report ในหมวด Resources

คลิกที่ Schedule

คลิกที่รายการกำหนดการส่งรายงานที่ต้องการแก้ไข

กำหนดรายละเอียดการกำหนดเวลาส่งรายงานการใช้งานทรัพยากรที่ต้องการแก้ไข เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ OK

 • Deliver to – เลือกปลายทางการส่งรายงานการใช้งานทรัพยากรของกำหนดการส่งรายงานที่ต้องการเปลี่ยน
  • the email address I specify – ส่งรายงานการใช้งานทรัพยากรไปยังอีเมลที่ระบุ (หากเลือกตัวเลือกนี้ ให้ระบุอีเมลปลายทางที่จะให้ระบบดำเนินการส่งรายงานการใช้งานทรัพยากร)
  • This reseller – ส่งรายงานการใช้งานทรัพยากรไปยังบัญชี reseller ของผู้ใช้
 • Deliver frequency – เลือกความถี่ของการส่งรายงานการใช้งานทรัพยากรของกำหนดการส่งรายงานที่ต้องการเปลี่ยน
  • switched off – ปิดการการส่งรายงานการใช้งานทรัพยากร
  • Daily – กำหนดให้ส่งรายงานการใช้งานทรัพยากรในทุกวัน
  • Weekly – กำหนดให้ส่งรายงานการใช้งานทรัพยากรในทุกสัปดาห์
  • Monthly – กำหนดให้ส่งรายงานการใช้งานทรัพยากรในทุกเดือน

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการแก้ไขกำหนดการส่งรายงานดังกล่าวแล้ว (จากรูปตัวอย่างจะเป็นการแก้ไขความถี่ของการส่งรายงานการใช้งานทรัพยากรจาก Weekly เป็น Daily และปลายทางการส่งรายงานการใช้งานทรัพยากรจากส่งไปยังอีเมลปลายเป็นส่งไปยังบัญชี reseller ของผู้ใช้)

Was this article helpful?

Related Articles