วิธีลบกำหนดการส่งรายงานการใช้งานทรัพยากรสำหรับ reseller ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถลบกำหนดการส่งรายงานการใช้งานทรัพยากรที่ไม่ใช้งานแล้วออกได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Tools & Utilities ในหมวด Hosting Services

คลิกที่ Summary Report ในหมวด Resources

คลิกที่ Schedule

ติ๊กถูกที่รายการกำหนดการส่งรายงานที่ต้องการลบ

คลิกที่ Remove

ระบบจะพามายังหน้ายืนยันการลบกำหนดการส่งรายงานที่เลือก ให้ติ๊กถูกที่ Confirm removal จากนั้นคลิกที่ OK

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการลบรายการกำหนดการส่งรายงานดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles