วิธีแก้ไขข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้สำหรับ reseller ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถแก้ไขข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Profile ในหมวด My Profile

กำหนดรายละเอียดของผู้ใช้ที่ต้องการแก้ไข เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ OK

  • Email address – กำหนดที่อยู่อีเมลที่ต้องการแก้ไข
  • Company name – กำหนดชื่อบริษัทที่ต้องการแก้ไข (ไม่บังคับ)
  • Phone number – กำหนดเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการแก้ไข (ไม่บังคับ)
  • Address – กำหนดที่อยู่ที่ต้องการแก้ไข (ไม่บังคับ)
  • City – กำหนดเมือง/อำเภอที่ต้องการแก้ไข (ไม่บังคับ)
  • State/Province – กำหนดจังหวัดที่ต้องการแก้ไข (ไม่บังคับ)
  • Postal/ZIP code – กำหนดรหัสไปรษณีย์ที่ต้องการแก้ไข (ไม่บังคับ)
  • Country – กำหนดประเทศที่ต้องการแก้ไข (ไม่บังคับ)
  • Additional information – กำหนดข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการแก้ไข (ไม่บังคับ)

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อของผู้ใช้แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles