วิธีเพิ่ม subscription ให้กับบัญชี customer สำหรับ reseller ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถเพิ่ม subscription ให้กับบัญชี customer ที่ได้เพิ่มไว้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Customers ในหมวด Hosting Services

คลิกที่บัญชี customer ที่ต้องการเพิ่ม subscription

คลิกที่แท็บ Subscriptions

คลิกที่ Add Subscription

คลิกที่ Blank website

กำหนดรายละเอียดของ subscription ที่ต้องการเพิ่ม เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Add Subscription

  • Registered domain name – กำหนดโดเมนให้กับ subscription ที่ต้องการเพิ่ม
  • Service plan – เลือก service plan ให้กับ subscription ที่ต้องการเพิ่ม
  • Add-ons – เลือก add-ons ให้กับ subscription ที่ต้องการเพิ่ม (ถ้ามี)
  • Proceed to customizing the subscription parameters after it is created – เลือกว่าจะให้มีการปรับแต่งการตั้งค่า subscription หลังจากสร้าง subscription เสร็จแล้วหรือไม่ หากต้องการให้ติ๊กถูกที่ Proceed to customizing the subscription parameters after it is created
  • IP address – เลือก IP address ให้กับ subscription ที่ต้องการเพิ่ม
  • Username – กำหนด username สำหรับใช้งาน FTP
  • Password – กำหนดหรือสุ่มรหัสผ่านสำหรับใช้งาน FTP
  • Description – กรอกคำอธิบายเพิ่มเติม (ไม่บังคับ)

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการเพิ่ม subscription ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles