วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน Plesk ในระดับ reseller

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน Plesk ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Change Password ในหมวด My Profile

กำหนดหรือสุ่มรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนในหัวข้อ Password และยืนยันรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนในหัวข้อ Repeat Password จากนั้นคลิกที่ OK

Was this article helpful?

Related Articles