วิธีสร้างชุดข้อความสำเร็จรูปใน Roundcube Webmail

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลใน Roundcube Webmail สามารถสร้างชุดข้อความสำเร็จรูป (response) ไว้ใช้ในการส่งหรือตอบกลับเมลได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Roundcube

คลิกที่ Settings

คลิกที่ Responses

คลิกที่ Create

กำหนดรายละเอียดของชุดข้อความสำเร็จรูปที่ต้องการสร้าง เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Save

  • Name – กำหนดชื่อของชุดข้อความที่ต้องการสร้าง
  • Response Text – กำหนดข้อความของชุดข้อความที่ต้องการสร้าง

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการสร้างชุดข้อความดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles