วิธีลบชุดข้อความสำเร็จรูปใน Roundcube Webmail

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลใน Roundcube Webmail สามารถลบชุดข้อความสำเร็จรูปที่ไม่ต้องการแล้วออกได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Roundcube

คลิกที่ Settings

คลิกที่ Responses

คลิกที่ชุดข้อความที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบชุดข้อความที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ Delete

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการลบชุดข้อความดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles