วิธีการติดตั้ง Node.js บน Ubuntu 20.04

Node.js เป็น JavaScript Runtime สำหรับการเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างฟังก์ชันแบ็กเอนด์ที่ปรับขนาดได้โดยใช้ JavaScript ซึ่งเป็นภาษาที่หลายคนคุ้นเคยอยู่แล้วจากการพัฒนาเว็บบนเบราว์เซอร์ สำหรับคู่มือนี้จะแสดงให้เห็นถึงการติดตั้ง JavaScript 2 วิธีด้วยกัน

วิธีที่ 1 – การติดตั้ง Node.js ด้วย Apt จากที่ค่าเริ่มต้น

ปกติแล้ว Ubuntu 20.04 มีเวอร์ชันของ Node.js ที่เป็นค่าเริ่มต้นที่สามารถทดลองใช้เพื่อให้มีประสบการณ์ ณ ขณะที่เขียนนี้เวอร์ชันที่มีคือ 10.19 ซึ่งจะไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด แต่มีความเสถียรและเพียงพอสำหรับการทดลองภาษาอย่างรวดเร็ว

คำเตือน: เวอร์ชันของ Node.js ที่มาพร้อมกับ Ubuntu 20.04 คือเวอร์ชั่น 10.19 ขณะนี้ไม่รองรับแล้ว ไม่ควรใช้เวอร์ชันนี้ในการใช้งานจริง และควรอ้างอิงถึงส่วนอื่นๆ ในคู่มือนี้เพื่อติดตั้ง Node เวอร์ชันที่ใหม่กว่า

หากต้องการเรียกใช้งานเวอร์ชั่นนี้ สามารถพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้

sudo apt update

จากนั้น ติดตั้ง Node.js

sudo apt install nodejs

ตรวจสอบว่าติดตั้งสำเร็จไหม โดยใช้คำสั่ง

node -v

หากแพ็คเกจเวอร์ชั่นนี้ตรงกับความต้องการ สิ่งที่ต้องทำคือตั้งค่า Node.js ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องติดตั้ง npm ซึ่งเป็นตัวจัดการแพ็คเกจ Node.js ด้วย โดยสามารถทำได้โดยติดตั้งแพ็คเกจ npm ด้วย apt

sudo apt install npm

เมื่อดำเนินการแล้ว จะทำให้คุณสามารถติดตั้งโมดูลและแพ็คเกจเพื่อใช้กับ Node.js ได้

ณ ตอนนี้ คุณได้ติดตั้ง Node.js และ npm โดยใช้ apt และที่เก็บซอฟต์แวร์เริ่มต้นของ Ubuntu สำเร็จแล้ว วิธีถัดไปจะแสดงวิธีใช้ Node Version Manager เพื่อติดตั้งและจัดการ Node.js หลายเวอร์ชัน

วิธีที่ 2 – การติดตั้ง Node โดยใช้ Node Version Manager

อีกวิธีหนึ่งในการติดตั้ง Node.js ที่มีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษคือการใช้ nvm ซึ่งเป็น Node Version Manager ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้สามารถติดตั้งและรักษา Node.js เวอร์ชันต่างๆ มากมายและแพ็คเกจ Node ที่เกี่ยวข้องได้ หากต้องการติดตั้ง NVM บนเครื่อง Ubuntu 20.04 ต้องไปที่หน้า GitHub ของโปรเจ็กต์ คัดลอกคำสั่ง curl จากไฟล์ README ที่แสดงบนหน้าหลัก นี่จะทำให้ได้รับสคริปต์การติดตั้งเวอร์ชันล่าสุด

ก่อนที่จะส่งคำสั่งไปยัง bash เป็นความคิดที่ดีเสมอที่จะตรวจสอบสคริปต์เพื่อให้แน่ใจว่าสคริปต์ไม่ได้ทำอะไรก็ตามที่คุณไม่เห็นด้วย คุณสามารถทำได้โดยการลบส่วน |bash ที่ส่วนท้ายของคำสั่ง curl

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.3/install.sh

ตรวจสอบสคริปต์ให้ถูกต้อง จากนั้นให้รันคำสั่งอีกครั้งด้วย | bash ต่อท้ายในตอนท้าย URL ที่คุณใช้จะเปลี่ยนไปตามเวอร์ชันล่าสุดของ nvm แต่ ณ ขณะนี้ สคริปต์สามารถดาวน์โหลดและดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.39.3/install.sh | bash

สิ่งนี้จะติดตั้งสคริปต์ nvm ให้กับบัญชีผู้ใช้ หากต้องการใช้งานต้องระบุแหล่งที่มาของไฟล์ .bashrc ก่อน

source ~/.bashrc

ตอนนี้คุณสามารถตรวจสอบได้แล้วว่า NVM มี Node เวอร์ชันใดบ้าง

nvm list-remote

คุณสามารถติดตั้งเวอร์ชันของ Node ได้โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้ (เป็นตัวอย่างการติดตั้งเวอร์ชัน v14.10.0) 

nvm install v14.10.0

คุณสามารถดูเวอร์ชันต่างๆ ที่คุณติดตั้งไว้ได้โดย

nvm list

ซึ่งจะแสดงเวอร์ชันที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันในบรรทัดแรก (-> v14.10.0) ตามด้วยชื่อแทนและ aliases  นอกจากนี้ยังมี aliases ที่เป็น long-term support (or LTS) ต่าง ๆ ของ Node และเราสามารถติดตั้ง aliases  เหล่านี้ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากต้องการติดตั้ง Hydrogen เวอร์ชันสนับสนุนระยะยาวล่าสุด ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

nvm install lts/hydrogen

คุณสามารถสลับระหว่างเวอร์ชันที่ติดตั้งด้วยการใช้ nvm

nvm use v14.10.0

มีการติดตั้ง Node เวอร์ชันที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วและ มีเวอร์ชันที่เข้ากันได้ของ npm ด้วย

หากต้องการเช็คเวอร์ชั่นของ Node js ที่ใช้งานปัจจุบัน สามารถใช้คำสั่ง

node -v

หมายเหตุ สำหรับผู้ใช้ทั่วไป การใช้ apt กับ repo เริ่มต้นก็เพียงพอแล้ว หากคุณกำลังพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ Node อย่างจริงจังและจำเป็นต้องสลับระหว่างเวอร์ชันของ Node บ่อยครั้ง ให้เลือกวิธี nvm

Was this article helpful?

Related Articles