วิธีลบบัญชีอีเมลใน Windows 10

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลผ่านโปรแกรม Mail ใน Windows 10 สามารถลบบัญชีอีเมลที่ไม่ใช้งานแล้วออกได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากเปิดโปรแกรม Mail ขึ้นมา

วิธีที่ 1

คลิกขวาที่บัญชีอีเมลที่ต้องการลบ

คลิกที่ Account Settings

คลิกที่ Delete account

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบบัญชีอีเมลที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ Delete

วิธีที่ 2

คลิกที่ Account

คลิกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete account

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบบัญชีอีเมลที่เลือกขึ้นมา ให้คลิกที่ Delete

Was this article helpful?

Related Articles