วิธีเปิด/ปิดการแจ้งเตือนอีเมลใน Windows 10

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลผ่านโปรแกรม Mail ใน Windows 10 สามารถเลือกเปิด/ปิดการแจ้งเตือนของอีเมลได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากเปิดโปรแกรม Mail ขึ้นมา

กรณีที่ต้องการปิดการแจ้งเตือนอีเมล

คลิกที่ขวาที่บัญชีอีเมลที่ต้องการปิดการแจ้งเตือนอีเมล

คลิกที่ Turn off notifications

กรณีที่ต้องการเปิดการแจ้งเตือนอีเมล

คลิกที่ขวาที่บัญชีอีเมลที่ต้องการเปิดการแจ้งเตือนอีเมล

คลิกที่ Turn on notifications

Was this article helpful?

Related Articles