วิธีตั้งค่าระยะเวลาการซิงค์อีเมลใน Windows

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลผ่านโปรแกรม Mail ใน Windows สามารถกำหนดการตั้งค่าระยะเวลาในการซิงค์อีเมลได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากเปิดโปรแกรม Mail ขึ้นมา

วิธีที่ 1

คลิกขวาที่บัญชีอีเมลที่ต้องการตั้งค่าระยะเวลาการซิงค์อีเมล

คลิกที่ Account settings

คลิกที่ Change mailbox sync settings

เลือกการดาวน์โหลดอีเมลที่ต้องการตั้งค่า เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Done

 • Download new email – เลือกการดาวน์โหลดเมลใหม่ที่ต้องการตั้งค่า
  • as item arrive – ดาวน์โหลดเมลใหม่ทุกครั้งที่มีเมลถูกส่งเข้ามา
  • based on my usage – ดาวน์โหลดเมลใหม่โดยขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ใช้
  • every 15 minutes – ดาวน์โหลดเมลใหม่ในทุก 15 นาที
  • every 30 minutes – ดาวน์โหลดเมลใหม่ในทุก 30 นาที
  • hourly – ดาวน์โหลดเมลใหม่ในทุกชั่วโมง
  • every 2 hours – ดาวน์โหลดเมลใหม่ในทุก 2 ชั่วโมง
  • manually – กำหนดการดาวน์โหลดเมลใหม่ด้วยตัวเอง
 • Always download fully messages and Internet images – เลือกว่าจะให้ทำการดาวน์โหลดข้อความและรูปภาพทั้งหมดทุกครั้งหรือใม่ โดยในค่าเริ่มต้นจะถูกติ๊กถูกไว้ หากให้ทำการดาวน์โหลดข้อความและรูปภาพทั้งหมดทุกครั้ง ให้นำติ๊กถูกที่ Always download fully messages and Internet images ออก
 • Download email from – เลือกช่วงเวลาการดาวน์โหลดเมลที่ต้องการตั้งค่า
  • the last 7 days – ดาวน์โหลดเมลจากช่วง 7 วันล่าสุด
  • the last 2 weeks – ดาวน์โหลดเมลจากช่วง 2 สัปดาห์ล่าสุด
  • the last month – ดาวน์โหลดเมลจากเดือนล่าสุด
  • the last 3 months – ดาวน์โหลดเมลจากช่วง 3 เดือนล่าสุด
  • any time – ดาวน์โหลดเมลจากทุกช่วงเวลา

คลิกที่ Save

วิธีที่ 2

คลิกที่ Account

คลิกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการตั้งค่าระยะเวลาการซิงค์อีเมล

คลิกที่ Change mailbox sync settings

เลือกการดาวน์โหลดอีเมลที่ต้องการตั้งค่า เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Done

 • Download new email – เลือกการดาวน์โหลดเมลใหม่ที่ต้องการตั้งค่า
  • as item arrive – ดาวน์โหลดเมลใหม่ทุกครั้งที่มีเมลถูกส่งเข้ามา
  • based on my usage – ดาวน์โหลดเมลใหม่โดยขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ใช้
  • every 15 minutes – ดาวน์โหลดเมลใหม่ในทุก 15 นาที
  • every 30 minutes – ดาวน์โหลดเมลใหม่ในทุก 30 นาที
  • hourly – ดาวน์โหลดเมลใหม่ในทุกชั่วโมง
  • every 2 hours – ดาวน์โหลดเมลใหม่ในทุก 2 ชั่วโมง
  • manually – กำหนดการดาวน์โหลดเมลใหม่ด้วยตัวเอง
 • Always download fully messages and Internet images – เลือกว่าจะให้ทำการดาวน์โหลดข้อความและรูปภาพทั้งหมดทุกครั้งหรือใม่ โดยในค่าเริ่มต้นจะถูกติ๊กถูกไว้ หากให้ทำการดาวน์โหลดข้อความและรูปภาพทั้งหมดทุกครั้ง ให้นำติ๊กถูกที่ Always download fully messages and Internet images ออก
 • Download email from – เลือกช่วงเวลาการดาวน์โหลดเมลที่ต้องการตั้งค่า
  • the last 7 days – ดาวน์โหลดเมลจากช่วง 7 วันล่าสุด
  • the last 2 weeks – ดาวน์โหลดเมลจากช่วง 2 สัปดาห์ล่าสุด
  • the last month – ดาวน์โหลดเมลจากเดือนล่าสุด
  • the last 3 months – ดาวน์โหลดเมลจากช่วง 3 เดือนล่าสุด
  • any time – ดาวน์โหลดเมลจากทุกช่วงเวลา

คลิกที่ Save

Was this article helpful?

Related Articles