วิธีเพิ่มบัญชีอีเมล Google ใน Windows

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลผ่านโปรแกรม Mail ใน Windows และต้องการเพิ่มบัญชีอีเมลของ Google สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากเปิดโปรแกรม Mail ขึ้นมา

คลิกที่ Accounts

คลิกที่ Add account

คลิกที่ Google

กรอกอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้งาน Google ที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิกที่ Next

กรอกรหัสผ่านที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้งาน Google จากนั้นคลิกที่ Next

ระบบจะให้ผู้ใช้อนุญาตให้ระบบสามารถเข้าถึงการจัดการต่างๆ ของบัญชีอีเมลที่ต้องการเพิ่ม ให้คลิกที่ Allow

กำหนดชื่อที่จะให้แสดงในตอนส่งเมล จากนั้นคลิกที่ Sign in

ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนว่าได้ดำเนินการเพิ่มบัญชีอีเมลดังกล่าวแล้ว ให้คลิกที่ Done

Was this article helpful?

Related Articles