วิธีเพิ่มบัญชีอีเมล Outlook ใน Windows

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลผ่านโปรแกรม Mail ใน Windows และต้องการเพิ่มบัญชีอีเมลของ Outlook (outlook.com, live.com, Hotmail และ MSN) สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากเปิดโปรแกรม Mail ขึ้นมา

คลิกที่ Accounts

คลิกที่ Add account

กรณีที่เพิ่มอีเมล Outlook เป็นครั้งแรก

คลิกที่ Outlook.com

กรอกอีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือ Skype ที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้งาน Microsoft จากนั้นคลิกที่ Next

กรอกรหัสผ่านที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้งาน Microsoft จากนั้นคลิกที่ Sign in

ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนว่าได้ดำเนินการเพิ่มบัญชีอีเมลดังกล่าวแล้ว ให้คลิกที่ Done

กรณีที่เคยเพิ่มอีเมล Outlook แล้ว

คลิกที่ Outlook.com

คลิกที่ Microsoft account ในหัวข้อ Use a different account จากนั้นคลิกที่ Continue

กรอกอีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือ Skype ที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้งาน Microsoft จากนั้นคลิกที่ Next

กรอกรหัสผ่านที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้งาน Microsoft จากนั้นคลิกที่ Sign in

ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนว่าได้ดำเนินการเพิ่มบัญชีอีเมลดังกล่าวแล้ว ให้คลิกที่ Done

Was this article helpful?

Related Articles