วิธีลบการติดตั้ง Node.js บน Ubuntu 20.04

การที่จะถอนการติดตั้ง Node.js จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีที่เราติดตั้งหากติดตั้งด้วย

วิธีที่ 1 – ติดตั้งด้วย apt

สามารถถอนการติดตั้งได้ดังนี้

sudo apt remove nodejs

ตามค่าเริ่มต้น apt remove จะมีการเก็บไฟล์พื้นฐานในเครื่องที่สร้างขึ้นตั้งแต่การติดตั้ง หากไม่ต้องการบันทึกไฟล์เพื่อใช้ในภายหลัง ให้ใช้ apt purge

sudo apt purge nodejs

วิธีที่ 2 – ติดตั้งด้วย nvm

หากติดตั้งด้วย nvm ขั้นแรกต้องตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนโดยใช้คำสั่งดังนี้

nvm current

หากเวอร์ชันที่พบไม่ใช่เวอร์ชันที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน สามารถเรียกใช้

nvm uninstall node_version

คำสั่งนี้จะถอนการติดตั้ง Node.js เวอร์ชันที่เลือก

หากเวอร์ชันที่ต้องการลบเป็นเวอร์ชันที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ต้องปิดใช้งาน nvm ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ โดยใช้คำสั่ง

nvm deactivate

เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถถอนการติดตั้งเวอร์ชันปัจจุบันได้โดยใช้คำสั่งถอนการติดตั้งก่อนหน้า การดำเนินการนี้จะลบไฟล์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Node.js เวอร์ชันที่กำหนด

Was this article helpful?

Related Articles