วิธีเชื่อม inbox ระหว่างบัญชีอีเมลอื่นในแอป Mail บน Windows

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลผ่านแอป Mail ใน Windows และต้องการเชื่อม inbox ระหว่างบัญชีอีเมลอื่นที่มีอยู่ในแอป สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากเปิดโปรแกรม Mail ขึ้นมา

คลิกที่ Accounts

คลิกที่ Link inboxes

กำหนดรายละเอียดของ inbox ที่ต้องการเชื่อมเมล เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Save

  • Linked inbox name – กำหนดชื่อของ inbox ที่จะใช้เชื่อมเมล
  • Choose inboxes to link – เลือกบัญชีอีเมลที่ต้องการเชื่อม inbox (เลือกโดยการติ๊กถูกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการ)

ระบบจะดำเนินการเชื่อม inbox ของบัญชีอีเมลที่เลือกเข้าด้วยกัน โดยจะแสดงชื่อของ inbox ที่เชื่อมกันแล้วตามที่ได้กำหนดไว้

Was this article helpful?

Related Articles