วิธียกเลิกการเชื่อม inbox ระหว่างบัญชีอีเมลอื่นในแอป Mail บน Windows

สำหรับผู้ที่ใช้งานอีเมลผ่านแอป Mail ใน Windows และต้องการยกเลิกการเชื่อม inbox ระหว่างบัญชีอีเมลอื่นที่เคยได้เชื่อมไว้ สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากเปิดโปรแกรม Mail ขึ้นมา

คลิกที่ Accounts

คลิกที่ Linked inbox

คลิกที่ Unlink inboxes

Was this article helpful?

Related Articles