การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2019

สำหรับผู้ที่ใช้งาน Outlook 2019 บน PC หากต้องการใช้งานอีเมลบน Outlook 2019 สามารถทำได้โดยมีขั้นตอนการตั้งค่าที่ไม่ยุ่งยาก

แต่ก่อนที่จะไปตั้งค่าการใช้งานนั้น เราขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิง การตั้งค่าอีเมล โดยให้มีการแทนการตั้งค่าดังนี้

  • Account/username: จะเป็นชื่อบัญชีอีเมลของคุณ โดยในบทความนี้จะขอยกตัวอย่างเป็น john@sandbox.in.th
  • Domain: เป็นชื่อโดเมนที่ใช้งาน โดยในบทความนี้จะขอใช้เป็น sandbox.in.th
  • Incoming (POP) server: mail.sandbox.in.th
  • Outgoing (SMTP) server: mail.sandbox.in.th
  • SMTP Port: 587

เมื่อพร้อมแล้ว เริ่มทำการตั้งค่ากันเลย

โปรแกรม Outlook 2019 ขึ้นมา outlook-2019-email-setting-001

ที่แถบเมนูด้านบน คลิกที่ File

outlook-2019-email-setting-002

คลิกที่ Add Account เพื่อเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน ซึ่งคุณจะต้องสร้างหรือมีบัญชีอีเมลแล้ว
สำหรับการสร้างบัญชีอีเมลบนโฮสติ้งคุณสามารถดูได้ที่

outlook-2019-email-setting-003

ใส่ชื่อบัญชีอีเมล จากนั้นคลิกที่ Advanced Options เพื่อทำการตั้งค่า

outlook-2019-email-setting-004

ติ๊กถูกหน้าข้อความ Let me set up my account manually

outlook-2019-email-setting-005

เลือกการตั้งค่าว่าจะให้เป็น POP หรือ IMAP ซึ่งทางเราขอแนะนำว่าให้เลือก IMAP

outlook-2019-email-setting-006

ส่วนความแตกต่างระหว่าง IMAP และ POP สามารถดูได้ที่หัวข้อนี้ ความแตกต่างระหว่าง IMAP และ POP ซึ่งการตั้งค่า เป็นดังนี้
Incoming Mail Server

รูปแบบIMAPPOP
Servermail.ชื่อโดเมนmail.ชื่อโดเมน
Port993995
Encryption MethodSSLSSL

Outgoing Mail Server

รูปแบบIMAPPOP
Servermail.ชื่อโดเมนmail.ชื่อโดเมน
Port587 or 465587 or 465
Encryption MethodSSL/TLSSSL/TLS

ถ้าเป็นแบบไม่มี SSL

รูปแบบIMAPPOP
Incoming Port143110
Outgoting Port2525

ซึ่งในบทความนี้จะขอเลือกการตั้งค่าเป็น IMAP นะคะ โดยใส่รายละเอียดตามรูป จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next

outlook-2019-email-setting-007

ใส่รหัสผ่านของบัญชีที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ Connect

outlook-2019-email-setting-008

หากระบบทำการเชื่อมต่อสำเร็จ จะแสดงดังภาพ ให้ทำการคลิกที่บัญชีที่ต้องการเชื่อมต่อ

ซึ่งหากต้องการเพิ่มบัญชีอีก สามารถทำได้โดยใส่ชื่อบัญชีที่ช่อง Add another email address และหากต้องการตั้งค่าเองให้ติ๊กถูกที่ Let me set up my account manually จากนั้นให้คลิกที่ Next

และหากต้องการตั้งค่า Outlook Mobile บนเครื่องโทรศัพท์ด้วย ก็ติ๊กถูกหน้าข้อความ Set up Outlook Mobile on my phone, too
แต่สำหรับในบทความนี้ไม่ขอเพิ่มบัญชีและเชื่อมต่อบัญชีกับโทรศัพท์นะคะ

เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กด Done

outlook-2019-email-setting-009

เมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถใช้งานอีเมลบน Outlook 2019 ได้ดังรูป

outlook-2019-email-setting-010

Was this article helpful?

Related Articles