วิธีถอนการติดตั้ง SSL certificate ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ที่ต้องการถอนการติดตั้ง SSL certificate ในโดเมนหรือ subdomain ที่เคยได้ติดตั้ง SSL certifcate ไว้ สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ SSL/TLS Certificates ในหัวข้อ Security ของโดเมนหรือ subdomain ที่ต้องการติดตั้ง SSL Certificate

คลิกที่ Unassign Certificate

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการถอนการติดตั้ง SSL certificate ของโดเมนหรือซับโดเมนดังกล่าว
ขึ้นมา ให้คลิกที่ OK

ระบบจะแจ้งว่าได้ดำเนินการถอนการติดตั้ง SSL certificate ของโดเมนหรือ subdomain ดังกล่าวแล้วดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles