วิธีติดตั้ง let’s encrypt SSL ใหม่ใน Plesk

สำหรับผู้ที่เคยติดตั้ง let’s encrypt SSL ผ่าน control panel ของ Plesk ไว้แล้วและมีความต้องการติดตั้ง certificate ใหม่ ไม่ว่าจะเพราะตัว certificate มีปัญหา ต้องการกำหนดรายละเอียดการติดตั้ง certificate ใหม่ หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ SSL/TLS Certificates ในหัวข้อ Security ของโดเมนที่ต้องการติดตั้ง let’s encrypt SSL ใหม่

คลิกที่ Reissue Certificate

คลิกที่ Install

กำหนดรายละเอียดการติดตั้ง let’s encrypt SSL ตามที่ต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ Get it free (ระบบจะเลือกการติดตั้ง certificate ตาม certificate ที่เคยติดตั้งไว้ก่อนหน้า)

  • Email address – กรอกอีเมลที่จะใช้รับการแจ้งเตือนต่างๆ
  • Secure the domain name – ติดตั้ง certificate ให้กับโดเมน
  • Secure the wildcard domain (including www and webmail) – ติดตั้ง certificate แบบ wildcard โดยจะรวมทั้ง www และ เว็บเมลเข้าไปด้วย
  • Include a “www” subdomain for the domain and each selected alias – รวม www ของ subdomain สำหรับโดเมนหลักและ alias แต่ละรายการในการติดตั้ง certificate
  • Secure webmail on this domain – ติดตั้ง certificate ให้กับ webmail ของโดเมน
  • Assign the certificate to the mail domain – ติดตั้ง certificate ให้กับบริการอีเมล
    • DANE support – เพิ่ม TLSA record สำหรับบริการอีเมล

รอระบบทำการอัปเดต DNS และติดตั้ง let’s encrypt SSL ให้กับเว็บไซต์จนเสร็จ หรือถ้าแน่ใจว่า DNS อัปเดตเรียบร้อยแล้วก็ให้คลิกที่ Continue

เมื่อติดตั้ง let’s encrypt SSL เรียบร้อยแล้วจะแสดงข้อมูลดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles