วิธีเปลี่ยนหน้าอินเทอร์เฟซเป็นมุมมองของผู้ใช้ใน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ในระดับ reseller สามารถเปลี่ยนหน้าอินเทอร์เฟซจากมุมมองของผู้ให้บริการไปเป็นมุมมองของผู้ใช้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

วิธีที่ 1

คลิกที่ Interface Preferences ในหมวด My Profile

คลิกที่ Power User view ในหัวข้อ Select your interface จากนั้นคลิกที่ OK

ระบบจะเปลี่ยนหน้าอินเทอร์เฟซจากมุมมองของผู้ให้บริการเป็นมุมมองของผู้ใช้ดังภาพตัวอย่าง

วิธีที่ 2

คลิกที่ Change View

คลิกที่ Switch to Power User view

ระบบจะเปลี่ยนหน้าอินเทอร์เฟซจากมุมมองของผู้ให้บริการเป็นมุมมองของผู้ใช้ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles