วิธีเชื่อมต่อ Telnet บน Windows

Telnet คือบริการที่เป็นการขอเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล ผู้ใช้สามารถขอเข้าใช้ได้ด้วยการติดต่อเครือข่ายที่ได้รับอนุญาต โดยไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ในด้านการขอเข้าใช้นั้น ผู้ใช้จะทำการป้อนคำสั่งที่เครื่องของตัวเองไปยังเครื่องที่ต้องการขอเข้าใช้ แล้วจะมีการแสดงผลกลับมาที่หน้าจอของผู้ใช้ มักจะนิยมใช้งานกันในกลุ่มของผู้ดูแลระบบเครือข่ายในองค์กร

สำหรับผู้ที่ต้องการเชื่อมต่อ Telnet กับเครื่องปลายทางสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากเปิด Command Prompt ขึ้นมา

พิมพ์คำสั่ง telnet ตามด้วย IP หรือโดเมนที่ต้องการเชื่อมต่อ และกำหนด port เป็น 80 เช่น telnet hostatom.com 80 จากนั้นกด Enter

หากเชื่อมต่อผ่าน ระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles